ISM-ATEX gecertificeerd niveau 1&2 - Mechanische en elektrische aspecten

Zijn er brandbare stoffen aanwezig op uw terrein en kan er zich een explosieve atmosfeer vormen?

De exploitant van een industrieel terrein waar een explosieve atmosfeer (ATEX) kant ontstaan, is verantwoordelijk voor het verzekeren van de veiligheid van zijn werknemers. Dit is onder andere mogelijk door een aangepast ontwerp van het terrein met het oog op risicobeperking, maar ook door het plaatsen van ATEX-inrichtingen en door het verwijderen van ontstekingsbronnen. Helaas kunnen een slechte installatie of slecht onderhoud, ondanks de bij het ontwerp gebruikte middelen, de eigenschappen van ATEX-inrichtingen wijzigingen en kan een gebrekkige kennis bij de intervenanten gevaarlijke situaties creëren.
Om de veiligheid te garanderen is het essentieel dat iedereen de specifieke interventieregels in ATEX-zones respecteert en dat de installatie en het onderhoud in overeenstemming zijn met de ATEX-normen.
Elke werknemer moet hiervoor een opleiding volgen die is aangepast aan zijn job. Onze opleidingen zijn ISM-ATEX-gecertificeerd door Ineris en zijn gericht op zowel personen die installaties ontwerpen als onderhoudspersoneel, operators en toezichthoudend personeel.
Naargelang van de behoeften bieden wij twee opleidingsniveaus aan. De 2-daagse opleiding van niveau 1 is vooral bedoeld voor mensen die moeten tussenkomen aan ATEX-materiaal (zowel elektrisch als mechanisch). De lesgever licht onder andere de interventieregels toe, alsook de te controleren en respecteren punten opdat een ATEX-inrichting zijn beschermende modus zou behouden.
De 4-daagse opleiding van niveau 2 gaat dieper in op de basisbegrippen van de mechanische en elektrische standpunten. Deze opleiding behandelt meer in detail de zoning, de keuze van de apparatuur, de Europese wetgeving, de onderhoudsregels, de te realiseren inspecties, de keuze van de kabels enz.
Niveau 1: 14-15 oktober 2019
Niveau 2: 16-17 oktober 2019
ENGIE Laborelec
125 Rodestraat
1630 Linkebeek
Inschrijvingsbedrag: Niveau 1: €1200 Niveau 2: €1535

Trainer

Héloïse Gennart werkte meer dan 10 jaar in risicobeheer, meer bepaald het vermijden van explosiegevaar. Ze is experte in risicoanalyse, heeft heel wat explosiebeschermingsdocumenten voorbereid en veiligheidsaudits uitgevoerd op bestaande installaties. Héloïse heeft verschillende jaren ervaring in het auditeren en verbeteren van werkprocedures voor loodzuurbatterij-installaties.

Bring your own case!

We nodigen u uit om tijdens het seminarie uw cases en ervaringen voor bespreking voor te leggen. Onze experten zullen hun mening geven en u kunt leren uit gelijkaardige ervaringen van collega’s bij andere bedrijven.
Learn with Laborelec
Meet with Laborelec
Improve with Laboerelec
from to
Events